''El covard renuncia un dret essencial, cedeix davant una pressió il.lícita, recula i es rendeix enfront d'una força abusiva. I ho fa en perjudici d'ell mateix o dels altres.''

>
Por i covardia
1
/61
Por i covardia

La covardia vol dir la dimissió del nostre deure, l'abandonament de la nostra dignitat. El covard renuncia un dret essencial, cedeix davant una pressió il.lícita, recula i es rendeix enfront d'una força abusiva. I ho fa en perjudici d'ell mateix o dels altres. El covard obra per càlcul, amb una sang freda de mala mena. És el traïdor, el perjur; sobreestima la seva pell, la seva llibertat, la seva situació social, els seus béns materials. És un egoista empedreït. Rescata la seva vida o el seu benestar a un preu lleoní, infamant.  

PERE QUART (JOAN OLIVER)
Tros de paper, 1970