''Jo em donaria per un bes,  
per un de sol, pro que besés  
i del besat em desbesés.''

>
Jo em donaria a qui em volgués
1
/64
Jo em donaria a qui em volgués

Jo em donaria a qui em volgués  
com si ni jo me n'adonés  
d'aquest donar-me: com si ho fes  
un jo de mi que m'ignorés. 

Jo em donaria a qui es donés  
a canvi meu per sempre més:  
que res de meu no me'n quedés  
en el no meu que jo en rebés. 

Jo em donaria per un bes,  
per un de sol, pro que besés  
i del besat em desbesés. 

Jo em donaria a qui em volgués  
com si ni jo me n'adonés:  
com una almina que se'm fes. 

JOSEP PALAU I FABRE
Poemes de l'alquimista, 1952