''Mil cops es fa de dia,
mil cops es fa la llum
-multiplicada-
a les minúscules gotes
de roada.''

1
/21

Durant la nit
deixa el fred humit,
sobre els camps,
la seva bava.
Mil cops es fa de dia,
mil cops es fa la llum
-multiplicada-
a les minúscules gotes
de roada.

EMILI SáNCHEZ-RUBIO
L'afrau del nigromant, 2015