''1 + 1 són Déu. 
- Amèn. Heil. Amèn. 
Heil + Heil són govern. 
- Eiiiiiiimen. Amèn.''

63
/113

Ja t'ets fet un home. 
- Amèn. 
Ja t'ets fet un home 
i has de viure amb propietat, 
hi estàs obligat. 
- Eeeeimen. Amèn. 
Perquè tot el que no està prohibit és obligatori. 
- Ecs! Ecs! 
Mem, què farem, mem, mem? 
Mem, què farem? 
- Mala cara quan morirem 
i amèn, amèn, xots de cordeta, amèn.

Ja t'ets fet un home. 
- Amèn. 
- Tu, però, calla, 
no facis espècie de res, passa-hi de llarg, 
perquè les dones són just femelles, 
i tu només n'has de donar a la pàtria. 
La dona és un matrimoni. 
La guerra és el patrimoni. 
- Iai, ai, iai, 
ai de l'ai! 
i amèn, i, 
amèn, i amèn, amèn, amèn.

T'ho passaràs bomba. 
Bomba, t'ho passaràs. 
- Ai de l'ai! Nen, d'amèn. 
Eeeeeimen, heil amèn, heil, heil amèn. 
T'ho passaràs de colló enclò. 
Tu seràs mil homes, 
tots mascles homologats. 
Aniràs en avió, aniràs d'ala, 
a passar el final 
d'anyada dels teus 18 anys 
a una platja d'estrelles de mar 
que es diu Ca La Batalla. 
- Amèn d'amèn 
i amèn, 
i? 
sí, sí, sí, sí, 
ai amèn, amèn, heil amèn. 
1 + 1 són Déu. 
- Amèn. Heil. Amèn. 
Heil + Heil són govern. 
- Eiiiiiiimen. Amèn.

No et creguis que ets jove. És mentida. 
Si en dubtes, mira: 
ets tan de la tercera edat, 
que, de la perdiu, en dius el sexe, 
de la fava barres altes en dius el desig. 
- Amèn. 
Amèn i kirè. 
Amèn i dominè, 
i Heil Amèn, Heil Amèn, Heil Amèn.

De mascle que en dóna a mascle, 
en dius dos maricons. 
- Hei Amèn. Heil Amèn. I amèn.

Penses, per afegitó hi creus, 
tu sempre la creu de creure-hi..., 
que la llavor d'aquests 2 perdiuers and perdiuats 
és llançada per força d'aigua i cadena a lavabo. 
Xicles, bramules, t'exclames: 2 llancen vida en lavabo 
- Amèn i kiriè. Amèn i dominè. 
Heil Amèn, Heil Amèn, Heil Amèn.

Dius, però, mascle nacional and normal 
al qui, quan es colga amb viola de gamba, 
es tanca en un Moon Comdom, 
talment qui posa camisa de força a una locanda 
i llança l'entelament de plàstic, 
i llança la lluna, la Moon bruna, la llavor, 
igualment, amb igual ment, al lavabo 
o la garriga amb comtells 
a vorera de mar. 
- Iai, amèn. Amèn d'amèn. 
Heil Amèn. Heil Amèn. 
Iai, nen d'Amèn. 
Heil Amèn. Heil Amèn. Heil Amèn. 
Ah! 
Amèn.

BLAI BONET
El Poder i la Verdor, 1981