"va ser més fàcil estimar el botxí.

teníem massa por..."

3
/9

va ser més fàcil estimar el botxí.

teníem massa por.

FRANCESC GARRIGA BARATA
Swing, 2015