"Vestida d'herba

sota la nit tranquil·la..."

>
El camp encara
1
/2
El camp encara

Vestida d'herba

sota la nit tranquil·la

sobre la terra freda.

El camp, encara,

dins el sobrant de mar

envolta l'illa.

MARGARITA BALLESTER
Després de la pluja, 2018