"aquestes persones són amants de la sàtira, 

que no deixa de ser el revers de tanta salut..."

2
/2
X

Hi ha gent que no necessita llegir poesia perquè té l'ànima "sana", és a dir, no sensible o no propensa al dolor. En tot cas, aquestes persones són amants de la sàtira, que no deixa de ser el revers de tanta salut. 

MARGARITA BALLESTER
Després de la pluja, 2018