''On hi ha un blanc, hi ha un trast disponible,
per tal que cadascú hi pugui esculpir l'aigua
del seu esperit.''

>
Cant I
67
/113
Cant I

Es veia en el Joan: tenir per agonia
un somrís estiuat, i la lectura
d'unes cartes d'amic, eren les úniques darreres
hores dignes de l'home masculí de rosada,
que no ha patit debades.

Va dir "ja s'és fet horabaixenc".
Tot d'una afegí "quan és tard
no hi ha més remei que emprar
la tècnica oriental en el dibuix...".
I vaig retenir més fort els punts suspensius que les paraules d'abans.

La tècnica oriental consisteix a escatimar
detalls, deixar a posta espais buits,
deixar coses sense dir, deixar coses sense fer;
la tècnica oriental consisteix a deixar blancs...

On hi ha un blanc, hi ha un trast disponible,
per tal que cadascú hi pugui esculpir l'aigua
del seu esperit. Renunciar a les coses,
a segons quines coses de la vida
o del dibuix..., vet aquí l'orient,
on el que no és llum és mètrica...

BLAI BONET
Teatre del gran verd, 1983