''El sol comença a rompre, i jo peg bot del llit.
Ja són les set tocades. En el temps és gran dia.''

>
Cant XXXII
73
/113
Cant XXXII

El sol comença a rompre, i jo peg bot del llit.
Ja són les set tocades. En el temps és gran dia.
Els peus en espardenya de cànyom van a obrir
la cuina a on el mut poal fa una alegria
en l'aigua i en el giny, que prenen part
en la verdor del foc, que treu flor i fa una sitja.

BLAI BONET
Teatre del gran verd, 1983