''Ran de rel com llengua romanial
pateix flor el romaní de les caeres.''

>
Lo pus bell catalanesc del món
77
/113
Lo pus bell catalanesc del món

Lentes alzines, maternals figueres,
pollancres crstal.lins, dring de font viva,
esclarissades ombres de l’oliva,
armat esvalot mut de romegueres,
el pomerar pintat, fresques pereres,
arrodonida eufòrbia, pleta freda,
amb flors l’albó com d’engruixada seda,
roques llises, capblaus, esparregueres,
pedra amb un liquen, groc com la moneda
del temps que calla entre les caderneres, 

blaus, espigats espígols, llentrisqueres 
mates enceses, escanya-rossins,
fua aturada dels cabridenca pins
que s’enfilen amb xiulo a les voreres
d’arran de mar, esmusses carritxeres,
escambuixades penyes, vent gregal, 
mar:esperit escènic, fonda sal,
roques brescades, conques salineres...
Ran de rel com llengua romanial
pateix flor el romaní de les caeres.

BLAI BONET
El jove, 1987