MARIA MAYOL I COLOM
(1883-1959)

Política i escriptora sollerica decididament feminista i republicana. 

Fou membre de l'Associació per la Cultura de Mallorca i fundà la institució Foment de Cultura de la Dona (Sóller). A més, signà el 'Manifest de resposta als catalans' a través del qual una part dels intel·lectuals de l'illa es mostraven partidaris d'enfortir els lligams culturals amb la resta de territoris de parla catalana. 

Amb l'esclat de la a guerra, s'exilià a França, en tornar, i deixà la política per dedicar-se al món de les lletres. 

Si bé mai publicà cap monografia poètica, va escriure poemes, traduccions i altres composicions literàris a revistes com 'L'Almanac de les lletres', 'El felanitxer', 'La Nostra Terra', 'Sóller', etc. 

L'any 1992 fou declarada filla il·lustre de la seva vila natal.

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.