CARLES FAGES
(1902-1968)

Poeta, narrador i dramaturg de Figueres. Durant la guerra civil, el seu accentuat conservadurisme el porta a participar en actes d'adhesió a Franco i a ocupar, amb membres de la Falange, l'Ateneu Barcelonès.

Es relacionà amb els entorns jocfloralistes i noucentistes, fet que influí intensament la seva obra, així com també ho feren la seva amistat personal amb Eugeni d'Ors i els paisatges i les gents de l'Empordà. Els poemaris Les bruixes de Llers (1924), amb il·lustracions de Salvador Dalí, Balada del sabater d'Ordis (1954), la seva obra més representativa, i Somni de cap de Creus (2003) en són un exemple clar. Els seus llibres de sonets, Sonets (Primer i segon llibre) (1979) presenten un estil classicitzant que contrasta amb altres aportacions poètiques més populars com els Epigrames (2002).

En prosa, la seva obra màxima és la biografia novel·lada, Climent (1933). També són destacables les seves col·laboracions a revistes culturals com La Revista o Revista de poesia i a diaris diversos (El Dia de Terrassa, La Vanguardia, Diario de Barcelona etc.). En les seves obres de teatre hi trobem la recreació de llegendes i cançons populars com La dama d'Aragó (1955).

 

Contingut elaborat en col·laboració amb l'AELC (Carles Fages) per Francesc Viñas.

 

 

ELS POEMES