LA CASA DE LA POESIA
La llar de Blai Bonet a Santanyí s’està transformant en una Casa de la Poesia: un centre dinàmic d’exposicions, activitats i residència poètica on bulliran paraules i es cuinaran versos. Aquí pots conèixer el projecte.
POESIA I DIDÀCTICA
Tallers d’experimentació poètica, de recitat i de lectura, cursos de literatura... Descobreix aquí les activitats i materials didàctics que oferim per fer arribar la poesia en l’àmbit escolar i formatiu.
AGENDA
Calendari d’activitats poètiques organitzades des de la Casa de la Poesia a Santanyí i arreu de Mallorca.
DIA MUNDIAL DE LA POESIA
Descobrim la Poeteca.... en ruta!
FESTIVAL DE POESIA DE LA MEDITERRàNIA
Comença la XXI edició d'aquest encontre internacional
LA CASA DE LA POESIA
Transformam la llar del poeta en nou centre públic
POESIA I DIDàCTICA
Tallers, rutes i altres activitats educatives
CAMINS POèTICS
Rutes guiades en clau poètica
POETECA AMB LLETRA DE BLAI
Homenatge a l'escriptura de l'autor