Poeteca amb lletra de Blai

 

Les lletres del logotip de la Poeteca són un disseny de Damià Rotger (Estudi Dúctil) per al projecte. Es tracta d'una marca única amb tots els ingredients de retentiva i pregnància essencials en l’àmbit de la imatge corporativa, que tenen la particularitat de contenir els traços gràfics de l’escriptura del poeta i incorporar d’aquesta manera la seva petja manuscrita al món digital.

Per a la seva creació, Damià Rotger va treballar l’anàlisi de nombrosos manuscrits originals de l’autor. Entre els detalls reproduïts hi ha la t, amb el capell ben pronunciat i allargassat sobre de les altres lletres, com un recer protector; la a i a o amb el nus característic; i la p realitzada amb dos traços longitudinals, imitant l'escriptura expansiva de Bonet. Les lletres insinuen una gestualitat molt blaibonetiana, que trobam explícita en els textos manuscrits de l'autor i en les seves làmines poètico-plàstiques.