Dia Mundial de la Poesia 2023

Santanyí, 21 de març de 2023.- Els poetes Antoni Vidal Ferrando, Jeroni Mas Fiol, Laura Torres, Noèlia Díaz Vicedo, Joan Perelló, Miquel Bezares, Bernat Nadal, Pau Vadell i Joana Abrines reciten el poema 'Company d'habitació', de Blai Bonet, des del futur Centre de Poesia - Casa Blai Bonet, amb motiu del Dia Mundial de la Poesia 2023. Expandim la poesia des de Santanyí al món!