Poesia i didàctica

Consultau el quadern d'activitats educatives de la Fundació Mallorca Literària i reservau propostes didàctiques dedicades a la literatura, entre les quals hi ha un bon nombres de dinàmiques de descoberta i creació poètica, trobades amb escriptors, rutes guiades...

La programació de propostes disponibles en aquest curs 2019-2020 és en aquest enllaç