JOSEP CARNER
(1894-1970)

Fou un poeta, periodista, autor de teatre i traductor català. És també el màxim representant de la poesia del Noucentisme. A més de signar les obres amb el seu nom, va utilitzar nombrosos pseudònims, fins a quaranta-nou, especialment en articles i textos per a publicacions i com a traductor; els més destacats serien: Bellafila, Calíban, Joan d’Albaflor, Joan Sitjar, Virgilius, Plautus, Two, Pere de Maldar….

Va publicar Llibre dels poetes (1904), Corones (1904) Primer llibre de sonets (1905), Els fruits saborosos (1906), Segon llibre de sonets (1907), La malvestat d'Oriana (1910), Verger de les galanies (1911), Les monjoies (1912), Auques i ventalls (1914), La paraula en el vent (1914), Bella terra, bella gent (1918), L'oreig entre les canyes (1920), La inútil ofrena (1924), El cor quiet (1925), Sons de lira i flabiol (1927), Els fruits saborosos (1928).

ELS POEMES